Undersök skivorna

Undersök skivorna

De fastsittande djuren och växterna kan undersökas med hjälp av förstoringsglas, lupp, vanligt mikroskop, eller usb-mikroskop.

Nivån på undersökningen går givetvis att anpassa efter elevernas ålder och kunskap. Antingen kan man välja att bara titta på skivorna för att försöka identifiera djuren utifrån art eller grupp, eller gå mer på djupet för att se samband och beskriva den biologiska mångfalden utifrån den insamlade informationen.

Ofta kan det vara givande att skrapa av lite av påväxten, göra preparat och studera i ett vanligt mikroskop i större förstoring. Det gäller särskilt när det finns ont om större organismer eller när man vill studera kiselalger, som dominerar vintertid, och encelliga djur.

Läs mer om vad som händer när det bildas en biofilm på en virtueskiva (på engelska) i (havs)vatten och hur man kan beräkna biodiversiteten Biofilms and Biodiversity (på engelska).

En undersökningsskål för virtueskivor

Det kan vara svårt att få tag på lämpliga skålar med tillräckligt höga kanter för att få plats med CD-skivorna under luppar och förstoringsglas. Skär av bottendelen av en rund plastburk med bottendiameter på minst 14 cm (en virtueskiva är 12 cm). En lämplig höjd är 4 cm. Sådana burkar är vanliga som livsmedelsförpackningar – fråga restauranger, gatukök etc.

Rapportera fynden i databas

Vilka arter och i vilken omfattning de fanns kan sedan rapporteras in i Virtues artdatabas. Här kan ni också blogga om era fynd, och se andras observationer.