Saltvattensarter

Saltvattensarter

Här kan du få hjälp med att identfiera de vanligast förekommande artgrupperna som kan växa på virtueskivorna. Inom respektive grupp visas bilder på någon eller några av de vanligaste arterna. Kortare artbestämningsstöd med bilder finns också på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer. 

Nu finns också bestämningsplanscher i pdf-format för utskrift i A4 för de vanligaste artgrupperna baserat på arternas funktion:

Producenter

Betare

Filtrerare

Rovdjur

Planscherna är betaversioner, framtagna inom ramen för Virtues Erasmusprojekt VIRTUE-s.
De kommer att översättas till engelska, tyska, spanska och katalanska.

Har du hittat en specifik art som du vill rapportera? Fyll i så fall i detta i fritextfältet som du hittar längst ner i rapportformuläret. Ange helst vetenskapligt namn, så blir jämförelse med andra rapporter säkrare.
Du kan också bifoga bilder till din rapport.

För marina arter har Göteborgs universitetet
skapat Vattenkikaren. I Vattenkikaren kan du
få mer hjälp med artbestämning och läsa om
många fler djur och växter i havet,
om havets ekosystem och mycket mer.