Vilka arter är först med att kolonisera en fri yta i havet?

Vilka arter är först med att kolonisera en fri yta i havet?

Datum: 
2014-12-18 till 2015-02-27
Dagar: 
71
Temperatur: 
3.50 C˚
Salthalt: 
32.00 ‰
Djup: 
100.00 cm
Antal virtueskivor: 
10
Kommentar: 

Skivorna vid Norra Hamnen var knappt täckta av något överhuvudtaget, endast tillstymmelsen till en tillväxt av kiselalger samt fintrådiga rödalger. Alltså kan vi konstatera att denna grupp är först med att kolonisera våra virtueplattor, men vi har inte tillräckligt med mätdata för att ge ett generellt svar på frågeställningen.

Sverige

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker Bild
Fintrådiga alger 10 Helt säker

Bilder