Upper discs, GMS Probstei, March 2018

Upper discs, GMS Probstei, March 2018

Datum: 
2017-10-06 till 2018-03-22
Dagar: 
167
Temperatur: 
6.70 C˚
Salthalt: 
15.20 ‰
Djup: 
100.00 cm
Antal virtueskivor: 
6
Kommentar: 

Discs: Petri dishes, 57 sq cm.

Tyskland

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker Bild
Moss animals (Bryozoa) Helt säker
Sea squirts (Tunicata) 0 Ganska säker
Sea anemones (Actiniaria) 0 Helt säker
Leaf algae 0 Helt säker
Sea anemones (Actiniaria) 0 Helt säker
Snails (Gastropoda) 0 Helt säker
Hydroids (Hydrozoa) 10 Ganska säker
Clams (Bivalvia) 7 Ganska säker
Barnacles (Balanidae) 22 Ganska säker
Marine bristle worms (Polychaeta) 413 Ganska säker
Filamentous algae 70 Ganska säker