Torekov rack 2 11-09-23

Torekov rack 2 11-09-23

Datum: 
2011-04-16 till 2011-09-23
Dagar: 
160
Våtvikt: 
24.00 g
Antal virtueskivor: 
10
Kommentar: 

Här kan man skriva vad man vill som hör till denna rapport, t ex fynd av andra arter, lägga till bilder mm.

Sverige

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker Bild
Sjöpungar 5 Helt säker
Rörmaskar 6 Helt säker
Havstulpaner 8 Helt säker
Fintrådiga alger 25 Helt säker
Havsanemoner 7 Helt säker
Musslor 50 Helt säker

Bilder

Bild på skiva 5 (övre) Brygga 11 i Torekovs småbåtshamn. September 2011