Ribban 1

Ribban 1

Datum: 
2012-06-05 till 2012-09-06
Dagar: 
93
Våtvikt: 
8.00 g
Antal virtueskivor: 
10
Kommentar: 

Vi fann även naupliuslarver, en oidentifierad pytteliten mask(1mm)och nematoder.
Racket hade även en hel del små blåmusslor (2-3mm), ca 1-5% i täckningsgrad.De flesta musslor satt dock på rören mellan virtueskivorna. På rören fanns även gott om havstulpaner.

Sverige

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker Bild
Havstulpaner 25 Helt säker
Fintrådiga alger 75 Helt säker

Bilder