Projekt SLHO, Provplats P2. Göta älv, Gotenius varv, Göteborg.

Projekt SLHO, Provplats P2. Göta älv, Gotenius varv, Göteborg.

Datum: 
2015-07-15
Dagar: 
0
Temperatur: 
16.90 C˚
Salthalt: 
1.10 ‰
Djup: 
50.00 cm
Antal virtueskivor: 
10
Kommentar: 

Rack nedsänkt 2015-07-15, klockan 21:50.
Några initialmätvärden vid rackutsättningen:
Vindriktning: SV.
Vindstyrka: 3-4 m/s.
Väder & moln: Molnigt, 6/8 Stratus.
Lufttemperatur: +16.1°C.
Avstånd fästpunkt-vattenyta: 1.65 m.
Vattendjup: 3.76 m.
Vattendjup, variation: --- m.
Siktdjup: 0.95 m.
Djup till kollektor 1ö: 0.5 m.
Vattentemperatur: +16.9°C.
Salthalt: 1.1 ‰.
pH-värde: 8.80.
kH: 1.2 dkH.
Redox: 123 mV.
|
Anteckningar 2015-07-27, Provplats P2:

Rack P2 upplyft vid 21-tiden för kontroll av dels den fanns kvar, dels om någon påväxt skett under de 12 dagar den hängt där. Ett urval av skivorna fotograferades av och finns med texter under fliken Bilder.

Sedan isättningen har siktdjup och föroreningar i vattnet subjektivt försämrats något. Liten beläggning på skivorna; troligen slam samt en liten del fintrådiga alger. Ingen analys har skett i stereolupp vid tillfället.
|
Anteckningar 2015-09-25, Provplats P2:

Rack P2 upplyft vid 17-tiden för kontroll av om någon påväxt skett under tiden den hängt där. Skivorna fotograferades av och kommer senare att finnas med texter under fliken Bilder. Mycket liten beläggning på skivorna; troligen mest slam. Ingen analys har skett vid tillfället.

Anteckningar 2016-01-29, Provplats P2: Racken kvar i sjön oförändrat då jämförelseobjektet, bogserbåten M/S Herkules, ännu inte flyttats från provplatsen på grund av långvariga motorarbeten. Ingen analys har ännu skett.

Anteckningar 2016-04-19, Provplats P2: Racken fortfarande kvar i sjön då jämförelseobjektet, bogserbåten M/S Herkules, ännu inte flyttats från provplatsen på grund av fortsatta långvariga motorarbeten. Ingen analys har ännu skett. ||

Sverige

Bilder

P2 1ö 2015-07-27, 12 dagar
P2 2ö 2015-07-27, 12 dagar
P2 3ö 2015-07-27, 12 dagar
P2 4ö 2015-07-27, 12 dagar
P2 1u 2015-07-27, 12 dagar
P2 2u 2015-07-27, 12 dagar
P2 4u 2015-07-27, 12 dagar