Projekt SLHO, Provplats P1. Hönö-Klova hamn.

Projekt SLHO, Provplats P1. Hönö-Klova hamn.

Datum: 
2015-07-15
Dagar: 
0
Temperatur: 
18.40 C˚
Salthalt: 
21.60 ‰
Djup: 
50.00 cm
Antal virtueskivor: 
10
Kommentar: 

Rack nedsänkt 2015-07-15, klockan 16:30.
Några initialmätvärden vid rackutsättningen:
Vindriktning: SV.
Vindstyrka: 6-7 m/s.
Väder & moln: Soligt, 3/8 Cu.
Lufttemperatur: +18.4°C.
Avstånd fästpunkt-vattenyta: 0.5 m.
Vattendjup: 3.0 m.
Vattendjup, variation: 0.2 m.
Siktdjup: 2.5 m.
Djup till kollektor 1ö: 0.5 m.
Vattentemperatur: +18.4°C.
Salthalt: 21.6 ‰.
pH-värde: 8.43.
kH: 7 dkH.
Redox: 188 mV.

Anteckningar 2016-01-29, Provplats P1: Racken kvar i sjön oförändrat då jämförelseobjektet, bogserbåten, ännu inte flyttats från provplats P2 i Göteborgs hamn på grund av långvariga motorarbeten och vi vill ha miljöförhållandena på provplatserna oförändrade under lång tid. Ingen analys har ännu skett.

Anteckningar 2016-04-19, Provplats P1: Racken kvar i sjön oförändrat. Bogserbåten har ännu inte flyttats från provplats P2 på grund av fortsatta långvariga motorarbeten. Ingen analys har ännu skett.

Sverige

Bilder

Projekt SLHO. Provplats 1. Utsättningsbryggan.
Projekt SLHO. Provplats 1. Rack med kollektorer.