Lower discs, GMS Probstei, March 2018

Lower discs, GMS Probstei, March 2018

Datum: 
2017-10-06 till 2018-03-22
Dagar: 
167
Temperatur: 
6.70 C˚
Salthalt: 
15.20 ‰
Djup: 
100.00 cm
Antal virtueskivor: 
6
Kommentar: 

Discs: Petri dishes, 56.7 sq cm

Tyskland

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker Bild
Filamentous algae 10 Helt säker
Marine bristle worms (Polychaeta) 110 Ganska säker
Moss animals (Bryozoa) 10 Helt säker
Clams (Bivalvia) 6 Ganska säker
Hydroids (Hydrozoa) 10 Helt säker
Sea squirts (Tunicata) 0 Ganska säker
Leaf algae 0 Helt säker
Snails (Gastropoda) 0 Helt säker
Barnacles (Balanidae) 441 Ganska säker
Sea anemones (Actiniaria) 0 Helt säker