Blacktjärn 1

Blacktjärn 1

Datum: 
2012-06-04 till 2012-11-08
Dagar: 
157
Antal virtueskivor: 
6
Kommentar: 

Då artbestämningsnyckeln gäller havslevande djur/växter har vi haft lite svårt att riktigt bestämma vilka arter vi hittat. För att kunna se dem använde vi mikroskop då de var mycket små. Det var spännande att upptäcka liv i det som vid första anblicken mest såg ut som lera och slam. Vi hittade röda larver, svarta flugor och något som var oregelbundet runt nästan genomskinligt med gula inslag.

Sverige

Bilder

Är det bara lera...