9a Grupp 1

9a Grupp 1

Datum: 
2015-06-01 till 2015-08-25
Dagar: 
85
Våtvikt: 
0.00 g
Temperatur: 
18.00 C˚
Salthalt: 
0.00 ‰
Djup: 
100.00 cm
Antal virtueskivor: 
1
Sverige

Observationer

Arter Antal Täckningsgrad Är du säker Bild
parasiter på flodkräftans gälar 1 Helt säker

Bilder