Torekovs småbåtshamn

Torekovs småbåtshamn

Torekovs hamn är ett referensprojekt som skapats och underhålls av Virtues projektledning.
2012-03-31 placerades 3 rack i småbåtshamnen.
 

Rapporter

Name of the report Startdatum Antal dagar Projekt
Testrapport 2015-01-05 0 days Torekovs småbåtshamn
Gästbryggan 2012-03-31 48 days Torekovs småbåtshamn
Torekov rack 3_12-05-13 2012-03-31 43 days Torekovs småbåtshamn
Torekov rack 2 2012-05-13 2012-03-31 43 days Torekovs småbåtshamn
Torekov rack_1 12-03-31 2012-03-31 43 days Torekovs småbåtshamn
Torekov rack 2 11-09-23 2011-04-16 160 days Torekovs småbåtshamn

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
Testrapport
Fintrådiga alger 50 % Gästbryggan
Havstulpaner (Balanidae) 5 st Gästbryggan
Havsanemoner (Actinozoa) 2 st Torekov rack 3_12-05-13
Havstulpaner (Balanidae) 5 st Torekov rack 3_12-05-13
Fintrådiga alger 25 % Torekov rack 2 2012-05-13
Havstulpaner (Balanidae) 5 st Torekov rack 2 2012-05-13
Fintrådiga alger 75 % Torekov rack_1 12-03-31
Havstulpaner (Balanidae) 8 st Torekov rack 2 11-09-23
Rörmaskar (Polychaeta) 6 st Torekov rack 2 11-09-23
Musslor (Bivalvia) 50 % Torekov rack 2 11-09-23
Sjöpungar (Tunicata) 5 st Torekov rack 2 11-09-23
Havsanemoner (Actinozoa) 7 st Torekov rack 2 11-09-23
Fintrådiga alger 25 % Torekov rack 2 11-09-23