Tj'rn;

Tj'rn;

Rapporter

Name of the report Startdatum Antal dagar Projekt
Hink nr 4 2013-09-08 0 days Tj'rn;

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
Havsanemoner (Actinozoa) 4 st Hink nr 4
Fintrådiga alger 50 % Hink nr 4
Havstulpaner (Balanidae) 25 % Hink nr 4
Hydroider (Hydrozoa) 20 st Hink nr 4
Rörmaskar (Polychaeta) 25 % Hink nr 4