Tillväxt i olika typer av sjöar

Tillväxt i olika typer av sjöar

Rapporter

Name of the report Startdatum Antal dagar Projekt
5 2013-06-25 52 days Tillväxt i olika typer av sjöar
5 2013-06-25 41 days Tillväxt i olika typer av sjöar
5 2013-06-25 25 days Tillväxt i olika typer av sjöar
5 2013-06-25 14 days Tillväxt i olika typer av sjöar
4 2013-06-12 65 days Tillväxt i olika typer av sjöar
4 2013-06-12 54 days Tillväxt i olika typer av sjöar
4 2013-06-12 38 days Tillväxt i olika typer av sjöar
3 2013-06-12 65 days Tillväxt i olika typer av sjöar
3 2013-06-12 54 days Tillväxt i olika typer av sjöar
3 2013-06-12 38 days Tillväxt i olika typer av sjöar
1 2013-06-11 66 days Tillväxt i olika typer av sjöar
1 2013-06-11 55 days Tillväxt i olika typer av sjöar
1 2013-06-11 39 days Tillväxt i olika typer av sjöar
5 2013-06-25 14 days Tillväxt i olika typer av sjöar
4 2013-06-12 27 days Tillväxt i olika typer av sjöar
4 2013-06-12 43 days Tillväxt i olika typer av sjöar
1 2013-06-11 28 days Tillväxt i olika typer av sjöar
1 2013-06-11 44 days Tillväxt i olika typer av sjöar
3 2013-06-12 27 days Tillväxt i olika typer av sjöar
3 2013-06-12 13 days Tillväxt i olika typer av sjöar

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1
5
4
4
1
1
3
3