Teknik1 PS

Teknik1 PS

Rapporter

Name of the report Startdatum Antal dagar Projekt
14In_2_2016 2016-06-01 104 days Teknik1 PS
14In_1_2016 2016-06-01 104 days Teknik1 PS
12Te_4a 2013-03-06 91 days Teknik1 PS
1d 2013-03-06 91 days Teknik1 PS
6d 2013-03-06 91 days Teknik1 PS
12TE_2b 2013-03-20 63 days Teknik1 PS
12TE_6B 2013-05-20 2 days Teknik1 PS
12TE_4b 2013-03-20 63 days Teknik1 PS
12TE_1b 2013-03-20 63 days Teknik1 PS
Rack nr.1 2013-03-20 63 days Teknik1 PS
Rack1a 2012-03-14 77 days Teknik1 PS
Rack 3a 2012-03-14 77 days Teknik1 PS
Rack 5a 2012-03-14 77 days Teknik1 PS
Rack 6a 2012-03-14 77 days Teknik1 PS
Rack 4a 2012-03-14 77 days Teknik1 PS
2b 2012-03-14 77 days Teknik1 PS
1C 2012-03-13 77 days Teknik1 PS
Rack nr 2C 2012-03-03 87 days Teknik1 PS
Rack nr 5c 2012-03-13 77 days Teknik1 PS
Rack 3c 2012-03-13 77 days Teknik1 PS
Rack6c 2012-03-13 77 days Teknik1 PS
Rack 4C 2012-03-13 77 days Teknik1 PS
rack nr 5b 2012-03-07 70 days Teknik1 PS
Rack nummer 2012-03-07 70 days Teknik1 PS
Rack 2 2012-03-07 70 days Teknik1 PS
Teknik 1 Rack nr. 3 Grupp D 2012-03-06 70 days Teknik1 PS
Teknik1D 2012-03-06 70 days Teknik1 PS
Rack nr 5 D_120515 2012-03-06 70 days Teknik1 PS

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
14In_2_2016
14In_1_2016
Havstulpaner (Balanidae) 25 % 12Te_4a
Fintrådiga alger 75 % 12Te_4a
Fintrådiga alger 100 % 1d
Fintrådiga alger 100 % 6d
Havstulpaner (Balanidae) 25 % 6d
Havstulpaner (Balanidae) 25 st 6d
Havsanemoner (Actinozoa) 1 st 12TE_2b
Fintrådiga alger 50 % 12TE_2b
Snäckor (Gastropda) 2 st 12TE_2b
Fintrådiga alger 25 % 12TE_6B
Musslor (Bivalvia) 1 st 12TE_4b
Fintrådiga alger 75 % 12TE_4b
Fintrådiga alger 50 % 12TE_1b
Fintrådiga alger 75 % Rack nr.1
Sjöpungar (Tunicata) 50 % Rack nr.1
Rörmaskar (Polychaeta) 50 % Rack nr.1
Fintrådiga alger 75 % Rack1a
Fintrådiga alger 25 % Rack 3a
Fintrådiga alger 25 % Rack 5a
Fintrådiga alger 25 % Rack 6a
Rack 4a
Fintrådiga alger 50 % 2b
Fintrådiga alger 75 % 1C
Fintrådiga alger 25 % Rack nr 2C
Havstulpaner (Balanidae) 12 st Rack nr 5c
Havstulpaner (Balanidae) 25 % Rack nr 5c
Fintrådiga alger 75 % Rack nr 5c
Fintrådiga alger 50 % Rack 3c
Hydroider (Hydrozoa) 25 % Rack 4C
Fintrådiga alger 25 % Rack6c
Fintrådiga alger 50 % rack nr 5b
Fintrådiga alger 25 % Rack nummer
Fintrådiga alger 25 % Rack 2
Havstulpaner (Balanidae) 2 st Rack 2
Havsanemoner (Actinozoa) 1 st Rack 2
Musslor (Bivalvia) 2 st Rack 2
Fintrådiga alger 50 % Teknik 1 Rack nr. 3 Grupp D
Fintrådiga alger 50 % Teknik1D
Havstulpaner (Balanidae) 3 st Teknik1D
Rörmaskar (Polychaeta) 4 st Teknik1D
Fintrådiga alger 50 % Rack nr 5 D_120515