Rack 3A 2011

Rack 3A 2011

Klassen har fått information vad rack är och hur vi ska arbeta med det. De har användt mikroskop ett par gånger så de kan använda dem.
En förm. i höstas sjösatte vi vårat rack vid en brygga i Tångens småbåtshamn Kungshamn. Vi skall besöka det och plocka med oss plattorna till klassrummet för att se i mikroskop vad som lever på dem.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt