Projekt SLHO

Projekt SLHO

Undersökning av hur val av geografisk förtöjningsplats samt skrovytbehandling inverkar på ett fartygs (bogserbåt) skrovpåväxt. Kjell R Johansson, Göteborg.

Provplats P1, Höno-Klova hamn. Högsalin havsmiljö.
SV om Sandebacken. Längst ute på bryggan som vilar på Spelemannen, strax nord om Trinneln.
Latitud: 57,40.842 (~ 57.71870881825075)
Longitud: 011,38.907 (~ 11.973771303892136)

Provplats P2, Göta älv, Gotenius Varv, Göteborg. Estuariemiljö med brackvatten.
Gotenius västra kaj, cirka 20 m från västligaste kajdelen, genom ett hål i betongkajen.
Latitud: 57,43.126 (~ 57.68074618475206)
Longitud: 011,58.428 (~ 11.64833888411522)

Rapporter

Name of the report Startdatum Antal dagar Projekt
Projekt SLHO, Provplats P2. Göta älv, Gotenius varv, Göteborg. 2015-07-15 0 days Projekt SLHO
Projekt SLHO, Provplats P1. Hönö-Klova hamn. 2015-07-15 0 days Projekt SLHO