Projekt Skarvikshamnen

Projekt Skarvikshamnen

Rack skall placeras utanför hamnpiren och ett placeras innanför hamnpiren för att
undersöka om det finns skillnader i påväxt.
Finns det skillnader/olikheter i antal organismer?
Finns det saker i en hamn som kan påverka tillväxten, ökad eller minskad påväxt?
Är det samma djurarter, växtarter som sätter sig på skivorna, inne i en hamn och utanför en hamn?

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt