Påväxt och smådjur i havet.

Påväxt och smådjur i havet.

Vilken form av livet aklimatiserar sig lättast i Göteborgs skärgård. Vad krävs för förhållanden för att växter och djur skall frodas.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt