Marstrandsskolan

Marstrandsskolan

Elever i 8:an från Ytterbyskolan hjälper elever i 2:an och 4:an från Marstrandsskolan. Vi bygger rack, funderar och skriver tillsammans samt sänker racken i Marstrands hamn

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt