Dingle Naturbruksgymnasium

Dingle Naturbruksgymnasium

Elever i klass NV2 är deltagare.
Start med utplacering av rack 28 mars 2012.
Vi har placerat ut ett rack i Ulebergshamn. Det är ett ganska skydddat läge vid en brygga, på insidan av vågbrytaren. Det andra har vi satt vid en brygga på Ramsvik. Bryggan ligger precis vid norra infarten till Sotekanalen. Detta är ett mer utsatt läge. Det är mer vind och mer båttrafik än i Ulebergshamn.
Vi planerar att göra första kontrollen i slutet av maj, sen i slutet av augusti och ta in dem i oktober.
Förhoppningsvis blir det en fortsättning nästa vår.
Oktober 2014
Vi har nu haft ute skivor 3 säsonger, vår-höst.I år har elever i årskurs 2 varit med.

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
Ulebergshamn, fyren
Ulebergshamn
Musslor (Bivalvia) 8 st Bohlins brygga
Fintrådiga alger 75 % Bohlins brygga
Havstulpaner (Balanidae) 50 % Bohlins brygga
Rörmaskar (Polychaeta) 2 st Bohlins brygga
Havsanemoner (Actinozoa) 1 st Ulebergshamn - Skivpar 5
Fintrådiga alger 50 % Ulebergshamn - Skivpar 5
Rörmaskar (Polychaeta) 1 st Ulebergshamn - Skivpar 5
Sjöpungar (Tunicata) 3 st25 % Ulebergshamn - Skivpar 5
Bladformiga alger 2 st Ulebergshamn - Skivpar 5
Fintrådiga alger 25 % Ulebergshamn - Skivpar 4
Fintrådiga alger 25 % Ulebergshamn - Skivpar 2
Havstulpaner (Balanidae) 50 % Ulebergshamn - Skivpar 2
Bladformiga alger 4 st Ulebergshamn - Skivpar 2
Musslor (Bivalvia) 3 st Ulebergshamn - Skivpar 2
Havsanemoner (Actinozoa) 1 st Ulebergshamn - Skivpar 2
Havsanemoner (Actinozoa) 1 st Ulebergshamn - Skivpar 1
Fintrådiga alger 25 % Ulebergshamn - Skivpar 1
Havstulpaner (Balanidae) 2 st Ulebergshamn - Skivpar 1
Bladformiga alger 3 st Ulebergshamn - Skivpar 1
Fintrådiga alger 50 % Ramsvik - Skivpar 5
Havstulpaner (Balanidae) 5 st Ramsvik - Skivpar 5
Sjöpungar (Tunicata) 50 % Ramsvik - Skivpar 5
Snäckor (Gastropda) 1 st Ramsvik - Skivpar 5
Fintrådiga alger 25 % Ramsvik - Skivpar 4
Havstulpaner (Balanidae) 50 % Ramsvik - Skivpar 4
Sjöpungar (Tunicata) 3 st Ramsvik - Skivpar 4
Musslor (Bivalvia) 1 st Ramsvik - Skivpar 4
Havsanemoner (Actinozoa) Ramsvik - Skivpar 4
Musslor (Bivalvia) 1 st Ramsvik - Skivpar 3
Havsanemoner (Actinozoa) 1 st Ramsvik - Skivpar 3
Fintrådiga alger 50 % Ramsvik - Skivpar 3
Havstulpaner (Balanidae) 25 % Ramsvik - Skivpar 3
Hydroider (Hydrozoa) 25 % Ramsvik - Skivpar 3
Havstulpaner (Balanidae) 50 % Ramsvik - Skivpar 2
Hydroider (Hydrozoa) 25 % Ramsvik - Skivpar 2
Havsanemoner (Actinozoa) 1 st Ramsvik - Skivpar 2
Fintrådiga alger 50 % Ramsvik - Skivpar 2
Havstulpaner (Balanidae) 13 st25 % Ramsvik - Skivpar 1
Hydroider (Hydrozoa) 4 st25 % Ramsvik - Skivpar 1
Bladformiga alger 6 st Ramsvik - Skivpar 1
Fintrådiga alger 50 % Ramsvik - Skivpar 1
Fintrådiga alger 50 % Ulebergshamn
Sjöpungar (Tunicata) 1 st Ulebergshamn
Havsanemoner (Actinozoa) 50 st Ulebergshamn
Snäckor (Gastropda) 3 st Ulebergshamn
Havstulpaner (Balanidae) 25 % Ulebergshamn
Bladformiga alger 15 st Ulebergshamn
Hydroider (Hydrozoa) 10 st Ulebergshamn
Musslor (Bivalvia) 5 st Ulebergshamn
Rörmaskar (Polychaeta) 3 st Ulebergshamn
Havstulpaner (Balanidae) 25 % Ramsvik
Sjöpungar (Tunicata) 20 st Ramsvik
Snäckor (Gastropda) 1 st Ramsvik
Bladformiga alger 5 st Ramsvik
Fintrådiga alger 50 % Ramsvik