Om Virtue

Om Virtue

Har du nyfikna elever? Vill du med enkla medel inspirera till ett naturvetenskapligt tänkande? I så fall ska du och din klass testa Virtue!

Konceptet är enkelt: Ett antal runda plastskivor monteras på rack och placeras ut i olika vattenmiljöer och årstider. Genom att se vad som växer på skivorna och mäta till exempel temperatur och salthalt, får eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultat. Helt enkelt ett sätt att med enkla medel inspirera till ett naturvetenskapligt tänkande.

Från förskolan till komvux

Virtue kan användas från förskolan till komvux, eftersom projektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. De yngre barnen är fascinerade av vad de ser och aktiviteten kan väcka intresse för livet under ytan.

I äldre åldrar kan Virtue användas inom flera ämnen såsom biologi, matematik, miljökunskap och fysik. Projektet är i grunden enkelt, billigt och fungerar året runt.

Virtue lämpar sig även väl som gymnasiearbete - här kan du ta del av tidigare gymnasiearbeten på Virtue temat.
 

Bli bostadsbyggare - testa Virtue!

Virtue är mycket mer än bara ett naturvetenskapligt skolprojekt. Det kanske är ett sätt att bli byggmästare? Projektledaren Mikael Olsson förklarar:

"Många unga letar efter en egen bostad – någonstans där man kan få känna sig som hemma. Men det är inte bara unga människor som letar, det gör också många djur och växter i våra hav och sjöar. De letar efter en yta, helst strandnära. Men de lediga ytorna är få och en ung bostadssökande är inte ensam – konkurrensen är stenhård.

Låt elever i skolan bli byggmästare och hyresvärdar, som kan erbjuda gratis boende i små men välplanerade femvåningshus till många hemlösa i hav och sjöar.  Eleverna studerar och beskriver sedan vem som flyttar in, när inflyttningen sker, hur de bor, vilka som kanske blir inneboende och mycket mer." 

=======

Virtue är ett skolprojekt, med syfte att väcka intresse för naturvetenskap hos elever och att bidra till kompetensutveckling för lärare. Virtue är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Sjöfartsmuseet Akvariet, och vänder sig i första hand till elever och lärare i såväl i grundskolan som gymnasiet.

I Virtuedata kan elever och lärare rapportera in sina fynd, blogga om resultaten och diskutera i forum. Via kartan kan användarna också se var andra skolor och elever lagt ut sina rack.

Virtue även i sjöar och vattendrag?
Göteborgs universitet har en marin profil och sysslar framför allt med marin utbildning och forskning. Därför har det varit naturligt att fokusera på de marina delarna i ett inledningsskede.
Men självklart kan Virtue användas även i sjöar! Från och med 2018 finns nu också stöd för artidentfiering och inrapportering av limniska arter och artgrupper!

Filmer

Djur på virtueplattor

Ett rack från en brygga i Torekovs småbåtshamn