Observationer på rack

Knapp för export till Excelfil av nedanstående sökresultat finns under tabellen.

Racknamn, Projekt och datum
Användarnamn
Rapport (Rack)sortera i fallande ordning Rapportör Datum Dagar Temp. Salthalt Djup Havstulpaner Musslor Fintrådiga alger Bladformiga alger Anemoner Hydroier Rörmaskar Snäckor Mossdjur Sjöpungar Enstaka art
1 bjorn 2011-10-15

122 days

18.00 23.00 1.00 159 st 48 st 13 st
1 bjorn 2011-10-16

120 days

153 st
1 Emma Madeleine 2013-07-25

44 days

1 Emma Madeleine 2013-07-09

28 days

1 Emma Madeleine 2013-07-20

39 days

1 Emma Madeleine 2013-08-05

55 days

1 Emma Madeleine 2013-08-16

66 days

12TE_1b Teknik1_grupp1 2013-05-22

63 days

50 %
12TE_2b Teknik1_grupp2 2013-05-22

63 days

50 % 1 st 2 st
12Te_4a Teknik1_grupp4 2013-06-05

91 days

25 % 75 %
12TE_4b Teknik1_grupp4 2013-05-22

63 days

1 st 75 %
12TE_6B Teknik1_grupp6 2013-05-22

2 days

25 %
14In_1_2016 Annalena Holm 2016-09-13

104 days

14In_2_2016 Annalena Holm 2016-09-13

104 days

1C Teknik1_grupp1 2012-05-29

77 days

75 %
1d Teknik1_grupp1 2013-06-05

91 days

100 %
2b Teknik1_grupp2 2012-05-30

77 days

50 %
3 Emma Madeleine 2013-08-05

54 days

3 Emma Madeleine 2013-08-16

65 days

3 Emma Madeleine 2013-07-20

38 days

3 Emma Madeleine 2013-06-25

13 days

3 Emma Madeleine 2013-07-09

27 days

4 Emma Madeleine 2013-07-25

43 days

4 Emma Madeleine 2013-07-09

27 days

Sidor

XLS