Observationer på rack

Knapp för export till Excelfil av nedanstående sökresultat finns under tabellen.

Racknamn, Projekt och datum
Användarnamn
Rapport (Rack) Rapportör Datum Dagar Temp. Salthalt Djup Havstulpaner Musslor Fintrådiga alger Bladformiga alger Anemoner Hydroier Rörmaskar Snäckor Mossdjur Sjöpungar Enstaka art
Korshamn 2018 Kullavik Sjöscoutkår 2018-10-03

133 days

5 st2 st10 st24 st 100 %30 %75 % 1 st2 st6 st 4 st5 st 25 % , Blåmussla, Leddjur (tångmärlor), Tagghudingar (sjöstjärna), leddjur (tångmärlor)
Kullaviks yttre hamn vid Liljan 2018 Kullavik Sjöscoutkår 2018-10-03

133 days

1 st 50 % 7 st10 st 10 %100 % 1 st , Tånggråsugga

Sidor

XLS