Resebrev 4 från Virtue i Portsmouth

Resebrev 4 från Virtue i Portsmouth

juni 18, 2015 - 12:17

Efter sju månaders seglats anlöpte T/S Gunilla den historiska hamnstaden Portsmouth under helgen (13-14 juni, 2015). Och då var även Göteborgs universitet på plats.
Under måndagen höll vi (Susan och Mikael) i en praktisk Virtueworkshop på Institute for Marine Science (IMS) för 48 nyfikna och intresserade gymnasieelever från Öckerö Seglande Gymnasieskola och Portsmouth College. Dagen inleddes med en presentation av IMS och dess imponerande marina labb- och fältresurser. Institutet har sedan många år en omfattande forskning kring marin påväxt. Vi hade verkligen valt rätt plats för vår Virtueworkshop!

Till att börja med hade vi en del trassel med våra egna digitala mikroskop, som abrupt slutade fungera. Men det gjorde inget eftersom labbet var utrustat med ett sjuttiotal fantastiska Leitz mikroskop och stereoluppar. Personalen på IMS – Will, Laura, Simon, Marc och Gordon – var också fantastiska. De hjälpte till med allt från organisering till artidentifiering.

På labbet fick gymnasieeleverna undersöka Virtueskivor från två olika Virtuemiljöer (Torekov i södra Sverige och Portsmouth i södra England) och jämföra dessa. Vi hade planerat att även inkludera Virtueskivor från T/S Gunilla, men då det krävdes 18 500 kr för fem professionella dykare, så vi lade den planen på hyllan. Istället kommer virtueskivorna att tas av när T/S Gunilla är tillbaks i sin hemmahamn igen.

Påväxten skiljde sig åt mellan de olika miljöerna. De svenska skivorna hade hängt ute under ett år medan de brittiska endast hade varit i havet under tre månader. Ändå låg den brittiska påväxten inte långt efter den svenska. De marina påväxtorganismerna skiljde sig också åt. På de svenska skivorna fanns mycket blåmusslor och havstulpaner medan de brittiska var fulla av sjöpungar. Gymnasieeleverna fick även studera algpåväxt (från andra miljöer) under mikroskop. Workshopen avslutades med en fältövning. I samlad trupp begav vi oss till den lokala marinan för samla in organismer från bryggorna. Eleverna tog på sig flytvästar och utrustades med hink och färgskrapa. Det insamlade materialet togs sedan med till labbet för vidare mikroskopstudier. Efter 3,5 intensiva timmar fick gymnasieeleverna ny energi genom att smaka på mat från havet, som sponsrades av EU-projektet Sea for Society. Nästa punkt på schemat var en föreläsning om skeppsmaskar och andra träätande marina organismer. Professor Cragg berättade bland annat om hur forskarna studerar vilka träslag som bäst klarar angrepp från sådana organismer. Eleverna fick också en guidad tur på IMS innan alla åkte till T/S Gunilla för en ”Swedish fika”.

På eftermiddagen var det dags för oss (Susan och Mikael) att berätta för 15 inbjudna gymnasielärare om Virtueprojektets framtid i Portsmouth. Lärarna var otroligt positiva till förslaget. Och det var vi också!

Virtuesatsningen med T/S Gunilla och hamnaktiviteterna i Barcelona, Palma de Mallorca och Portsmouth finansierades av Hasselbladsstiftelsen.

Med vänliga hälsningar, Susan och Mikael