Ny webbtjänst för att rapportera nya vattenorganismer

Ny webbtjänst för att rapportera nya vattenorganismer

juli 06, 2015 - 09:51

Det är svårt för myndigheter och forskare att hålla koll på alla djur som simmar omkring i hav och sjöar. Därför uppmanas nu allmänheten att rapportera in ovanliga arter via en ny hemsida. - Vi behöver hjälp med att kartlägga hur vår miljö förändras, säger forskaren Matz Berggren. 

När främmande vattenlevande djur etablerar sig i svenska sjöar och hav riskerar de att tränga undan andra arter. Ett exempel är blåskrabban, som spridits till Europa genom sjöfart från Asien, och gärna kalasar på tidigare fredad fiskrom. Klimatförändringarna, som leder till stigande vattentemperaturer, bidrar även till nya arter från näraliggande sydliga breddgrader.

Hjälp från allmänheten 

Men forskare och myndigheter har ingen chans att på egen hand kartlägga samtliga vattenmiljöer. Med hjälp av allmänheten hoppas man däremot kunna få en mer heltäckande lägesbild. Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Göteborgs universitet och Länsstyrelsen Värmland utvecklat en hemsida där den som får syn på en ovanlig art enkelt ska kunna gå in och rapportera fyndet.

- Allmänhetens tusentals ögon är fler än de tiotals som forskarna har, det är det som vi vill utnyttja. Förra året annonserade jag om att få in information om några krabbarter och fick över hundra mejl med bilder. Nu hoppas vi att det här blir ett mer organiserat sätt för allmänheten att berätta vad de har hittat, säger Matz Berggren, forskare vid institutionen för marina vetenskaper på Göteborgs universitet. 

Webbtjänsten, som kallas "Rappen"är anpassad både för smartphone och för dator. Tanken är att användarna, exempelvis en fiskare som får upp oväntad bifångst, ska skicka in bilder på sina fynd.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet

Läs hela artikeln i GöteborgsPosten http://m.gp.se/nyheter/sverige/1.2767580-sokes-ovanliga-svenska-djurarter