Kan du identifiera påväxten på virtueskivan?

Kan du identifiera påväxten på virtueskivan?

oktober 13, 2015 - 16:47

Vad kan du om livet i havet? Kika på den nya mikroskopvideon som framställdes i projektet Gymnasieelever möter forskare under september 2015.

Under september 2015 besökte forskare från Göteborgs universitet ett antal platser på västkusten, där de mötte gymnasieelever som fick lära sig mer om livet i havet. Virtue deltog i satsningen, och projektledaren Mikael Olsson gjorde samtidigt en film utifrån vad som hittades på virtueskivorna. Vilka arter kan du identifiera? Se filmen här.

Filmen finns även i en lärarversion, där de olika arterna anges. Den hittar du på sidan Filmer om virtue på virtue.science.gu.se.

Läs mer om projektet Gymnasieelever möte forskare