Hjälp forskare hitta japanska jätteostron

Hjälp forskare hitta japanska jätteostron

maj 09, 2014 - 13:11

Det japanska jätteostronet Crassostrea gigas räknas som en invasiv art. Nu vill forskaren Åsa Strand på Tjärnö få hjälp av Virtuedeltagare att rapportera in fynd av ostronet, för att kunna se hur det spridit sig i Sverige.

Skicka ett mejl till mikael.olsson@bioenv.gu.se om ni hittar något japanskt jätteostron på era Virtueskivor.