Litteraturtips

Litteraturtips

Litteratur

Byden, S., Larsson, A-M., Olsson, M. Mäta vatten. Undersökningar av sött och salt vatten (2003). Göteborgs universitet.
Institutionen för miljövetenskap och kulturvård. ISBN 91 88376 22 2 (Slutsåld, pdf-version - stor fil!)

Havs- och vattenmyndigheten. Havstulpanprojektet på västkusten 2012
En studie om påväxtdynamik i norra Bohuslän under båtsäsongen 2012. Rapport 2013:2

Hávarðsson, Björgólfur. Den lille groeboken
Finns att beställa gratis på www.groeboken.no (på norska) och www.bookonfouling.com (på engelska och spanska).

Kristiansen, Aase. Havets växter. Här beskrivs och avbildas ca 145 växter.
För varje art anges det svenska och det vetenskapliga namnet, kännetecken, levnadssätt, djup, bottenförhållanden, utbredning och eventuell användning.
Endast antikvariskt och på bibliotek. 125 s. Gyldendal 2001.
(Utkommer våren 2018 på svenska i en ny, reviderad upplaga "Havets djur och växter")

Köie, Marianne. Havets djur. Beskriver i text och bild de djur som man kan hitta på stranden och de som finns ner till ca 20 meters djup, totalt 550 arter.
Endast antikvariskt och på bibliotek. 240 s. Gyldendal 2004).
(Utkommer våren 2018 på svenska i en ny, reviderad upplaga "Havets djur och växter")

Lennmark, I. Kusthav. (2008). Stockholm: Svenska Sportdykarförbundet. (Slut på förlaget)

Lennmark, I. Sjö & Å. (1993). Uppsala.

Lennmark, I. Innanhav: en bok om djur och växter i brackvatten. (2010). Björklinge. Finns också som gratis pdf på www.lennmark.se

Malmberg, Klas: Livet under ytan - en marin artguide. Förlag Waterglobe Productions 2013.
Boken är uppbyggd med många bilder och lite text så att det skall vara lätt att bläddra och hitta de arter du sett under ytan.

Mårtensson, L. Marin påväxt - en svårlöst problem (länk till pdf). Bioscience Explained nr 2. 

Olsson, M. & Gotensparre, S. Vad är det som växer på skivan? En introduktion till Virtue (länk till pdf). Göteborgs universitet. 2016.

Moen, F.E. Djurliv i havet. En guide till norra Europas marina fauna. Här presenteras närmare 700 arter och över 1 200 fotografier visar djuren i deras naturliga miljö. Norstedts 2010.

Rueness, Jan. Alger i farger. Boken er på 136 sider og har fargefotografier og omtaler av 102 ulike arter.
Mange også med mikroskopiske detaljbilder som gjør bestemmelsen sikrere.
Boken har en utførlig innledning som gir bakgrunnsstoff om algenes biologi , økologi og praktiske anvendelse til mat og industriformål. 136 s. 1998.

Westermark, A. Lilla havsboken. Följ med på en sagolik resa, i bild och ord, för stora och små. A. Rockström 2003.

 

Undervisning och sociala medier

Sociala medier och naturvetenskaplig undervisning (länk till pdf) - Om hur faktatextskrivandet och den naturvetenskaplig undervisning kan stärkas genom elevers egna fotografier och genom användning av sociala medier.