Länkar

Länkar

Populärvetenskap

Vattenkikaren - I Vattenkikaren finner du tips om studier och försök, samt fakta om organismer och fenomen i havet. Många artbeskrivningar med bilder.

Havet.nu  - Havet.nu är en naturlig startpunkt för alla som vill veta något om havet, havsforskning eller havsmiljöarbete.

Valar.se - Valar beskriver valar och valobservationer längs Sveriges kuster

Främmande arter -  Främmande arter i svenska havs- och skärgårdsområden.

Bioscience Explained  - Bioscience Explained är en webbtidskrift för biovetenskap. Tidskriftens främsta målgrupp är lärare som undervisar barn och ungdomar i naturvetenskapliga ämnen.

Båtmiljö.se - Havstulpanprojektet Ett projekt för öka medvetenheten hos allmänheten och få fler att använda alternativa metoder för att hålla båtbotten ren (gäller Östersjön)

Biofilms and biodiversity är en interaktiv webresurs (på engelska) som också förklarar vad en biofilm är och hur den bildas. Med resursen kan man beräkna biodiversitet på olika sätt med exemplet påväxt på virtueskivor. Biofilms and biodiversity kommer att utvecklas och även översättas till svenska inom ramen för Erasmusprojektet VIRTUE-s

 

Myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten är den nationella myndighet som sedan 1 juli 2011 hand om den nationella förvaltningen av havs- och sötvattensmiljöer, miljöövervakning, EU-förhandlingar och andra internationella uppgifter.

Vattenmyndigheterna  - har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Havsmiljöinstitutet - Havsmiljöinstitutet är ett nationellt centrum med uppdrag från regeringen att ge en samlad bild av miljötillståndet i havet.