Kurs: Virtue - Naturvetenskap i skolan, 7,5 hp (LBIO08)

Kurs: Virtue - Naturvetenskap i skolan, 7,5 hp (LBIO08)

Kursen baseras på Virtue och bygger på skolelevers undersökningar av påväxt på nedsänkta rack av plastskivor i olika miljöer. Vidare ges grundläggande föreläsningar om vattenmiljön och olika växt- och djurgrupper.

Kursen inleds med en introduktion till Virtues arbetsmetoder och hur man identifierar och beskriver de vanligaste påväxtarterna. Projektet innebär också möjligheter för elever och lärare att kommunicera med varandra över nätet för att jämföra, tolka och presentera sina resultat. Virtues databas och videokonferenssystem är förutsättningar för detta och en introduktion i användning av databasen och videokonferenssystem ingår som kursmoment.

På kursen visas exempel på hur andra naturvetenskapliga ämnen, men också språk och samhällskunskap, musik och teater mm kan integreras i arbetet med Virtueskivorna.

Kursen har en huvudsaklig inriktning på marin miljö, men även limniska miljöer tas upp.

Två av kursens lektioner genomförs på Sjöfartsmuseet Akvariet (ej obligatoriska). Dessa moment syftar till att introducera lärare till hur man kan använda publika akvarier i sin undervisning samt ge en inblick i hur ett elevbesök på Sjöfartsmuseet Akvariet går till.

Studietakt

Kvartsfart, nät.

Kursen kombinerar fältmoment vid en marin fältstation med distansarbete. Kursen ges med kvartsfart med i huvudsak nätbaserad undervisning, och kan genomföras parallellt med heltidsarbete. Den inledande fältdelen ges vid någon av universitetets fältstationer på Tjärnö eller Kristineberg. Detta moment är obligatoriskt.

Kursstart

Hösten 2018.

Övrigt

Vistelse på fältstationen medför en kostnad (resor till och från samt mat).

Det är lämpligt men inte ett krav att kursdeltagarna har eller planerar en eller flera klasser som arbetar med Virtue.

Mer information och anmälan

Till information om kursen i Göteborgs universitets utbildningsdatabas, med länk till anmälan