Kompetensutveckling för lärare

Kompetensutveckling för lärare

Kom på ett studiebesök eller sök till vår poänggivande kurs i Virtuemetodik!

Vill du veta mer om Virtue och dess metoder? Kontakta Virtues projektledare för att få komma på studiebesök, virtue@science.gu.se

Fortbildningkurs i virtuemetodik

Höstterminerna 2012 - 2015 gav Göteborgs universitet en fortbildningskurs (distans, 7,5 hp) för lärare i virtuemetodik.
Nästa kursstart ges hösten 2018 med 12 deltagare.. 

Bildmetodik inom Virtue

Att förstå det vi ser är en lektion om hur bilden kan användas som en del i naturvetenskaplig undervisning och förståelse.