Hur man skapar ett projekt

Hur man skapar ett projekt

Om du vill, kan du också skapa ett projekt. Ett projekt är "samlingsboxen" för dina (och dina elevers) rapporter.
Ett projekt kan till exempel vara en klass eller ett enskilt elevprojekt. I projektet anger du också vilken skola ni kommer ifrån och en kort beskrivning av projektet och dess deltagare.
Du behöver bara skapa projekt en gång (om du bara vill använda dig av ett projekt för alla rapporter). Du kan förstås skapa flera projekt.
Du kan låta dina elever koppla sina rapporter till ditt projekt.
Du kan också bjuda in kolleger att delta i dina projekt.