Gör en Virtuelaboration på Sjöfartsmuseet Akvariet

Gör en Virtuelaboration på Sjöfartsmuseet Akvariet

Från september 2018 och tre år framöver är Sjöfartsmuseet Akvariet stängt för ombyggnad.

Vill du och/eller din klass pröva på Virtue och bli inspirerade?
Inom ramen för Virtue planerar vi, i samarbete med personal på Sjöfartsmuseet Akvariet, att från och med 2019 kunna erbjuda kostnadsfria Virtueintroduktioner på Göteborgs universitet. 
Om klassen har egna virtueskivor med påväxt, kan ni ta med dem och få hjälp med bland annat artbestämning. I annat fall finns det möjlighet att studera skivor vi redan har placerat ut i havet.

Vem får delta?
För att kunna boka en virtuelaboration måste du vara anmäld till Virtue.

Bokning
Kontakta Sjöfartsmuseet Akvariet på bokningar.sjofartsmuseum@kultur.goteborg.se