Filmer om VIRTUE

Filmer om VIRTUE

Inspirationsfilmer

Gå på djupet med Virtue (8 min)
En inspirationsfilm för lärare om Virtueprojektet (Filmen visar yngre elever som arbetar med Virtue)  Gå på djupet >>

Gå på djupet med Virtue - kortversion (2 min)
Textad kortversion av inspirationsfilmen. Gå på djupet-kortversion>>

Gymnasieelever möter forskare (7 min)
Film från projektet Gymnasieelever möter forskare vid havet som genomfördes under september 2015. Gymnasieelever möter forskare>>

Att förstå det vi ser (38 min)
En inspirationsfilm för lärare med bildlärare Rebecka Graf Nordström om hur bildämnet kan användas som en del i naturvetenskaplig undervisning och förståelse. Att förstå det vi ser >>

Bland blågyltor och sjöpungar (3 min)
Så här kan det se ut några meter under ett virtuerack. Bland blågyltor och sjöpungar >>

Instruktionsfilmer

(Instruktionsfilmer om hur man rapporterar sina fynd på virtuedata.se)
Sajten har nyligen byggts om, och nya filmer ska produceras.

Filmer och bildspel med marin påväxt på virtueskivor

Mikroskopvideo av påväxt på virtueskivor 2015 (7 min)
Filmad under projektet "Gymnasieeelver möter forskare" i september 2015. Elevversion som är tänkt att användas i klassrummet. Mikroskopvideo 2015 - elever

Mikroskopvideo av påväxt på virtueskivor 2015 (7 min)
Filmad under projektet "Gymnasieeelver möter forskare" i september 2015. Lärarversion med "facit" där varje art anges.
Mikroskopvideo 2015- lärare

Påväxt på ett Virtuerack. Getterön september 2013 (3 min)
Djur i och runt virtuerack. Getterön september 2013>>

Ett Virtuerack filmat under ytan. Torekov augusti 2013, brygga 11 (1 min)
Djur i och runt virtuerack. Virtuerack Torekov>>

Ett Virtuerack filmat under ytan. Torekov augusti 2013, brygga 10 (1,30 min)
Djur i och runt virtuerack. Virtuerack Torekov>>

Djur på virtueskivor 2011 (1 min)
Bildspel. Djur på virtueskivor 2011>>

Djur på virtueskivor 2011 (8 min)
En film om djur på "Virtue-rack”. Djur på virtueskivor 2011>>

Ett virtuerack filmat under ytan. Torekov 2011 (2 min)
En undervattensfilm av påväxt på ett "Virtue-rack". Ett virtuerack filmat under ytan>>

Bildspel med marina arter på virtueskivor (4 min)
Stillbilder fotograferade i mikroskop på marina arter funna på virtueskivor. Bildspel med marina arter på virtueskivor>>

Bildspel med elevteckningar

Skolklassers teckningar av djur på virtueplattor
Teckningar av (yngre) skolelever som deltagit i Virtues aktivitet på Sjöfartsmuseet under Vetenskapsfestivalen. Elevteckningar av påväxt>>