Rörmaskar (Polychaeta)

Rörmaskar (Polychaeta)

Trekantmask på virtueplatta

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel

Rörmaskar är en grupp havsbortsmaskar, som lever i rör de bygger själva. Dessa rör kan vara byggda av slem blandat med sten och sand och fastklistrade till olika ytor. De kan också vara kalkinlagrade (till exempel Trekantmasken här bredvid, på en blå-mussla) och permanent fastsittande på t ex musslor och stora brunalger.