Bladformiga alger

Bladformiga alger

Sågtång (Fucus serratus)

Artgruppen kan ofta identifieras utan förstorande hjälpmedel

Bladformiga alger är en samlingsbeteckning på relativt storvuxna alger. Sågtång (här bredvid), knöltång och blåstång är några vanliga arter. Vissa grön- och rödalger räknas också in i denna grupp, t ex havssallad, tarmtång och rödblad.

I Virtues rapportdatabas använder vi beteckningen bladformiga alger för att skilja den från den andra gruppen - fintrådiga alger.

Dessa grupper är inte systematiskt enhetliga - beteckningen bygger på likheter i utseendet. 

Fler tångarter i Vattenkikaren:

Blåstång

Skräppetare

Spiraltång

Sågtång