Saltvattensarter

Saltvattensarter

Här presenteras de vanligast förekommande artgrupperna i text och bild, för att du lättare ska kunna identifiera vilka växter och djur som växer på skivorna.
Inom respektive grupp visas bilder på någon eller några av de vanligaste arterna.

Kortare artbestämningsstöd med bilder finns också på sidan "Lägg till rapport", där du skriver in dina observationer. 

Har du hittat någon annan artgrupp eller en specifik art som du vill rapportera?
Fyll i så fall i detta i fritextfältet som du hittar längst ner i rapportformuläret. Ange helst vetenskapligt namn, så blir jämförelse med andra rapporter säkrare.
Du kan också bifoga bilder till din rapport.

För marina arter har Göteborgs universitetet
skapat Vattenkikaren. I Vattenkikaren kan du
få mer hjälp med artbestämning och läsa om
många fler djur och växter i havet,
om havets ekosystem och mycket mer.