Rack 2

Rack 2

Datum: 
2012-03-07 till 2012-05-16
Dagar: 
70
Antal virtueskivor: 
10
Kommentar: 

Musslorna var ca. 5 cm långa.

Sverige

Observationer

Arter Antalsortera i fallande ordning Täckningsgrad Är du säker Bild
Fintrådiga alger 25 Helt säker
Havsanemoner 1 Helt säker
Havstulpaner 2 Helt säker
Musslor 2 Helt säker

Bilder

Anemon högst upp
Två stora blåmusslor