Virtue Bleket

Virtue Bleket

Ett skolprojekt om havsmiljön i närheten av Bleketskolan som leder eleverna till naturvetenskapligt tänkande och väcker intresse om livet under vattenytan.
Projektet startades på våren 2013. 7B och 7C deltar i projektet. Eleverna byggde och sjösatte sina racks under v. 15; 7C på onsdag 10/4 - 8 st och 7B på fredag 12/4 - 7st.
Vecka 24 skall den första avrapporteringen äga rum; först i pappersform sen i databasen.

Rapporter

Name of the report Startdatum Antal dagar Projekt
Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C 2013-04-12 61 days Virtue Bleket

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
Fintrådiga alger 25 % Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C
Havstulpaner (Balanidae) 5 st Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C
Snäckor (Gastropda) 3 st Rack 1-7/7B och Rack 1-8/7C