Vilken djurgrupp dominerar?

Vilken djurgrupp dominerar?

En fältstudie om vilka djurgrupper som dominerar på experimentracken.

Rapporter

Name of the report Startdatum Antal dagar Projekt
Vilken djurgrupp dominerar Rack 2 2014-12-19 77 days Vilken djurgrupp dominerar?
Vilken djurgrupp dominerar Rack 1? 2014-12-19 77 days Vilken djurgrupp dominerar?

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
Fintrådiga alger- fyll i art här - 100 % Vilken djurgrupp dominerar Rack 2
Rörmaskar (Polychaeta)- fyll i art här - 2 st Vilken djurgrupp dominerar Rack 1?
Bladformiga alger- fyll i art här - 1 st Vilken djurgrupp dominerar Rack 1?
Fintrådiga alger- fyll i art här - 100 % Vilken djurgrupp dominerar Rack 1?
Mossdjur (Bryozoa)- fyll i art här - 10 % Vilken djurgrupp dominerar Rack 1?