Victor and the ladies

Victor and the ladies

Har hängt ut ett rack. Obehandlade skivor förutom en, 2:a uppifrån, som är eldad på ytan.
Hänger på HC-långbryggan. Hängdes ut 23 april 2013.
Skall hänga ut en till på Skeppsholmen.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt