Rack åk.5 2013

Rack åk.5 2013

Racken hänger på olika ställen i en hamn. Mest lerbotten,sten. Runt om klippor. Ingen direkt ström.Längst in i en vik. Något utsläpp av sötvatten.

Rapporter

Name of the report Startdatum Antal dagar Projekt
småbåtshamn Springet Kungshamn 2013-09-23 30 days Rack åk.5 2013

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
Musslor (Bivalvia) 1 st småbåtshamn Springet Kungshamn
Snäckor (Gastropda) 3 st småbåtshamn Springet Kungshamn
Havsanemoner (Actinozoa) 3 st småbåtshamn Springet Kungshamn
Bladformiga alger 2 st småbåtshamn Springet Kungshamn
Fintrådiga alger 25 % småbåtshamn Springet Kungshamn
Rörmaskar (Polychaeta) 2 st småbåtshamn Springet Kungshamn
Sjöpungar (Tunicata) 50 % småbåtshamn Springet Kungshamn