Oscar with the hoes

Oscar with the hoes

Syftet med detta experiment är att se om organismer etablerar sig på en förorenad miljö med båtbottenfärg. För att se skillnaden på tillväxten på ett oförorenat och ett förorenat rack.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt