NB11

NB11

Vi har börjat med att sätta ihop racken och göra provutsättningar i Norra hamnen. Planen är att låta dem ligga i över sommaren för att se vad som händer.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt