Människan och havet

Människan och havet

Vi använder Virtue i vårt ämnesövergripande arbete om hur människan är beroende av havet. Det kan visa sig i aspekter av transporter, som skafferi, som råvarukälla, som arbetsplats, som rekreation och som livsmiljö för många organismer.De första virtueracken sattes ned 2003 och rapporterades in i databasen 2004. Under stormarna 2005 och 2007 spolades racken bort, så även nu den senaste stormen 2011. Nya rack sätts ned efter att vintern 2011/12 släppt sitt grepp.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt