Katrinebergsskolan

Katrinebergsskolan

Tre rack sattes ut i vid en brygga i Bovallstrand. Två av dessa plockades in i oktober. Klass 8B och 9A, Katrinebergsskolan, Mölndal tittade och räknade, en del av ett arbetsområdet som handlade om hav och ekologi.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt