Ivo, Lisa och Felicias Virtue-projekt, MB13 Lysekil

Ivo, Lisa och Felicias Virtue-projekt, MB13 Lysekil

Vi har valt en frågeställning som lyder: Vilka arter är först att kolonisera en fri yta i havet (virtueplattorna)?

Vi tycker att det är en intressant fråga som kan ge en bra bild över dynamiken i havsekosystemet. I vårt fall använder vi virtueplattor för att simulera en sådan yta, men undersökningen kan tillämpas på många situationer som kan uppkomma i havet.

Rapporter

Observationer

Artgrupp Täckningsgrad/Antal Datum Rapportens namn
Fintrådiga alger- fyll i art här - 10 % Vilka arter är först med att kolonisera en fri yta i havet?