Gamla skolan, klass 8

Gamla skolan, klass 8

Vi har ett virtueprojekt vid kusten, strax söder om Göteborg. Vi samarbetar också med en gymnasieskola, Skärgårdsskolan.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt