Fässbergsskolan åk8 2018

Fässbergsskolan åk8 2018

4 rack med plattor utsatta i Bovallstrand och Fjällbacka. Eleverna tittar, försöker artbestämma och en diskussion om ekologi i haver följer därefter.

Rapporter

Inga rapporter har lagts till detta projekt.

Observationer

Inga fynd har rapporterats i detta projekt